Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài mới nhất trong hồ sơ

, kể cả khi Ta ở Lán 14 Trại Giam Quảng Ninh nơi chúng hãm hại cô triệt Ta, khi Ta ở Trại Giam Hang Son, cối xay thịt của Miền Bắc, khi làm khẩu hình qua Camera trong trại giam Đồng Vải, nơi Ta phát hiện chúng nó giết nhiều người và nhiều án mờ liên quan đến bọn trùm sò, bọn quan chức bọn giả da tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh và một số thành phần chóp bu, số má. bậu sậu các cấp trên trung ương !
Khi Ta viết ra những dòng chữ này, Ta biết Ta là ai. Ta đã gây bất ổn và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an ninh, chính trị rối rắm thối nát của thế giới này! Thiếu Tướng trở nên sẽ được quyền cầm súng bắn chết ngay lập tức những kẻ nào gây bất ổn và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an ninh, chính trị của quốc gia chứ chưa nói đến thế giới.
Bên trên