Đã ăn trộm thì phải to và nặng.

F111

New Member
Ở một làng nọ có một gia đình mà trong nhà có ông chồng hay đi đêm và ăn cắp vặt trong xóm.Cứ đêm đêm xuống là ông chồng lại đem về lúc thì cái cuốc, cái cào...lúc thì buồng chối,buồng cau, quả mít...
Bà vợ thấy những thứ đó không có giá trị và ăn cắp thì nhẹ nhàng quá,không bõ công đi đêm,bèn nói với chồng : mình này, lần sau nếu có ăn cắp thì lấy cái gì đó nằng nặng và to tát một tý, đằng nào cũng mất công rình mò mà hồi hộp,em thấy phí công quá.
Chợt một đêm bà vợ chuẩn bị đi ngủ thì nghe một tiến "uỵch" làm rung cả vại mắm cáy ở ngoài sân ,bèn hỏi to: cái gì mà khiếp thế hả?
Ông chồng đang thở phì phò vì nặng quá liền trả lời : mình quên rồi à? không nhớ là bảo tớ đi lấy cái gì đó nặng một tý, thì đó...cái cối đá lăn lúa đó.
Vợ : Trời ơi là trời...!!!
 
Bên trên